martes, 6 de febrero de 2024

Bici 1096. La vida és equilibri

Saltar, caure, alçar-se dempeus , obrir el ulls , descobrir l'horitzó..la vida com el circ, és qüestió d'equilibri. La bici 1096 que recuperem en el taller social de #BicisPerAtotes en el barri del Xenillet , acostarà a Mau on els seus somnis li conduïsquen.

No hay comentarios: