viernes, 28 de noviembre de 2008

Col.lectiu Soterranya amb l'ensenyament públic


DEU RAONS PER A ANAR A LA MANIFESTACIÓ DEL PRÒXIM 29 DE NOVEMBRE

1. No tenim una xarxa de centres que permeta acollir adequadament tot l’alumnat.
La solució que dóna la Conselleria és posar barracons als patis o crear aules en espais comuns, la qual cosa impedeix que l’alumnat dispose de requisits mínims.
2. No existeix una xarxa pública de 0 a 3 anys.
La Conselleria, en compte d'invertir els diners que rep del govern central en la creació d’una xarxa pública, els gasta en concerts o en guarderies privades.
3. Les plantilles de professorat no són estables.
Açò dificulta la planificació i el funcionament dels centres.
4. Tampoc són adients les plantilles d'educadors i fisioterapeutes.
La conseqüència és que l’alumnat amb NEE no tinga les atencions que calen.
5. Tenim un procés selectiu de matriculació de l'alumnat.
Per tant, no hi ha una matrícula equilibrada entre centres públics i concertats.
6. No hi ha suficients especialistes en llengües estrangeres.
Això comporta que l’alumnat no use aquestes llengües des de ben xicotets.
7. Les places docents de secundària no estan catalogades lingüísticament com a places de valencià.
Per tant, l’alumnat no pot acabar els estudis en la nostra llengua.
8. L'orde d'Educació per a la Ciutadania, en anglés.
En un context en que no es poden acabar els estudis en valencià, ni hi ha suficient professorat d'anglés per als més xicotets.
9. El bo-llibre no cobreix el preu total dels lots de llibres i no hi ha beques de transport, ni de menjador per a l'alumnat d'Educació Infantil, Batxillerat i Formació Professional.
Volem la gratuïtat REAL de l'ensenyament.
10. El 21% de l'alumnat abandona el sistema educatiu entre els 15 i els 16 anys.
Calen programes per a compensar les deficiències de l'alumnat i que no abandonen el sistema educatiu.


PER TOT AÇÒ, VINE EL DILLUNS 29 DE NOVEMBRE A LES 18 HORES A LA PLAÇA DE SANT AGUSTÍ DE VALÈNCIA.

No hay comentarios: