miércoles, 3 de junio de 2015

Soterranya realitza el control de primavera de l'estat del Barranc de Galleg en Torrent / Soterranya realiza el control de primavera del estado del Barranc de Galleg en Torrent

El passat  cap de setmana  van realitzar el control de primavera del Barranc de Galleg, a Torrent, on des de fa uns anys realitzem labors de control, protecció i difusió dels aqüífers de Torrent, tot això englobat en el projecte Rius de la Fundació Limne amb qui Soterranya manté una estreta col·laboració.


Els primers resultats desprenen que de manera general l'estat és bo, tot normal. Bastant aigua, ben oxigenada i concentració de nitrats més baixa que en inspeccions anteriors. Segurament a causa de l'efecte de dilució de l'elevat cabal. Vegetació abundant. Presència de briòfits i invertebrats indicadors de bona qualitat.

Com a punt negatiu assenyalem la presència de gran quantitat de fem, plàstics, botelles, borses, llandes, papers... en fi una mica de tot. Vam procedir a arreplegar-los per a deixar la zona tan bé com va ser possible i ens comprometem a donar avís a l'Ajuntament perquè en la mesura del possible s'eviten aquest tipus de conductes.
A més del control, portem a un grup de xiquets que van participar activament en el procés perquè aquesta és una de les nostres labors principals, la implicació de la societat en la protecció del medi ambient. Per això durant aquests últims temps, han segut moltes les associacions , falles i diferents col·lectius de la ciutat i de la comarca els que s'han acostat a conèixer de primera mà amb nosaltres, els nostres tresors naturals.
A més aquesta vegada vam tenir la sort de compartir una estona amb els nostre amic Vicent Riera, gran coneixedor i amant dels espais naturals Torrentins . Un matí perfecte.


Soterranya manté una important labor de protecció, difusió i control dels Barrancs de Torrent i de la Serra Perenxisa.El pasado fin de semana realizamos el control de primavera del Barranc de Galleg, en Torrent, dónde desde hace unos años realizamos labores de control, protección y difusión de los acuíferos de Torrent, todo ello englobado en el Projecte Rius de la Fundación Limne con quién Soterranya mantiene una estrecha colaboración.

Los primeros resultados desprenden que  de manera general el estado es bueno, todo normal. Bastante agua, bien oxigenada y concentración de nitratos más baja que en inspecciones anteriores. Seguramente debido al efecto de dilución del elevado caudal. Vegetación abundante. Presencia de briófitos e invertebrados indicadores de buena calidad.

Como punto negativo señalamos la presencia de gran cantidad de basura, plásticos, botellas, bolsas, latas, papeles... en fin un poco de todo. Procedimos a recogerlos para dejar la zona lo mejor posible y nos comprometemos en dar aviso al Ayuntamiento para que en la medida de los posible se eviten este tipo de conductas.

Además del control, llevamos a un grupo de niños que participaron activamente en el proceso porque es es una de nuestras labores principales, la implicación de la sociedad en la protección del medio ambiente. Por eso durante estos últimos tiempos, han sidos muchas las asociaciones , fallas y diferentes colectivos de la ciudad y de la comarca los que se han acercado a conocer de primera mano nuestros tesoros naturales.
Además esta vez tuvimos la fortuna de compartir una rato con nuestros amigo Vicent Riera, gran conocedor y amante de los espacios naturales Torrentinos. Una mañana perfecta.


Soterranya mantiene una importante labor de protección, difusión y control de los Barrancos de Torrent y de la Serra Perenxisa.
No hay comentarios: