miércoles, 4 de marzo de 2009

550 anys sense Ausiàs March
Per desgràcia per a moltes ciutadanes i ciutadans Valencians ha passat desapercebut, que el passat dies 3 de març es va complir el 550 aniversari de la mort del nostre més important poeta, parlaem d'Ausiàs March. I pitjor encara és que per a una gran majoria, aquest nom solament els recorde a una escola o un carrer.
Avui podria ser un bon dia per a començar a sentir-nos orgullosos de la nostra història com a poble


Veles e vents han mos desigs complir

faent camins dubtosos per la mar:

mestre i ponent contra d’ells veig armar;

xaloc, llevant, los deuen subvenir,

ab llurs amics lo grec e lo migjorn,

fent humils precs al vent tremuntanal

que en son bufar los sia parcial

e que tots cinc complesquen mon retorn.


Bullirà el mar com la cassola en forn,

mudant color e l’estat natural,

e mostrarà voler tota res ma

l que sobre si atur un punt al jorn.

Grans e pocs peixs a recors correran

e cercaran amagatalls secrets:

fugint al mar, on són nudrits

e fets, per gran remei en terra eixiran.

No hay comentarios: